W systemach do okiennic przesuwnych WIN-SLIDE R, SAF, SPORTUB i HERCULE z pojedynczą prowadnicą, prowadnica jest przynajmniej dwukrotnie dłuższa od szerokości okiennicy.
Systemy WIN-SLIDE R i SAF umożliwiają jednoczesne otwieranie dwóch okiennic w układzie symetrycznym i teleskopowym. W układzie symetrycznym w systemie WIN-SLIDE R i SAF długość prowadnicy musi być minimum cztery razy dłuższa od szerokości okiennicy, natomiast w układzie teleskopowym długość każdej prowadnicy to dwukrotność szerokości okiennicy. Okiennice zawsze mają równe szerokości.

Prowadnice należy przyciąć do wymaganej długości.