W systemach do szaf długość prowadnicy jest zawsze równa szerokości wnętrza szafy.

 valcomp4

W systemach do drzwi przejściowych długość prowadnicy jest równa minimum dwukrotnej szerokości skrzydła.

valcomp5

Prowadnice należy przyciąć do wymaganej długości.
Wyjątkiem jest system nadwieńcowo-podwieńcowy IKAR, gdzie prowadnice mają ściśle określoną długość. W tym jednym przypadku inne długości prowadnicy niż, te oferowane w zestawach, są dostępne wyłącznie na zamówienie.