O wyborze systemu do drzwi przemysłowych decydujący jest ciężar drzwi.

VALCOMP oferuje systemy do drzwi i bram przesuwnych o ciężarze:

☛ do 80 kg,
☛ do 150 kg,
☛ do 400 kg,
☛ do 2000 kg,

Na nasze systemy Klient otrzymuje gwarancję na 100 000 cykli otwarcia i zamknięcia drzwi, co przy założeniu, że drzwi otwierane są do 10 razy dziennie daje 25 lat bezawaryjnej pracy systemu