W systemach do drzwi przesuwnych SPORTUB i HERCULE z pojedynczą prowadnicą, prowadnica jest przynajmniej dwukrotnie dłuższa od szerokości drzwi.

Prowadnice należy przyciąć do wymaganej długości.