Prowadnice każdego systemu do drzwi przesuwnych lub składanych muszą być zamocowane w poziomie aby drzwi nie przesuwały się samoczynnie i pozostawały w położeniu, w jakim tego chcemy.

 

valcomp1

 

W przypadku planowania drzwi do szafy wnękowej, należy bardzo dokładnie zmierzyć wielkość wnęki i, używając dodatkowo poziomicy, wszystkie kąty między ścianami a podłogą i sufitem. W przypadku bardzo dużych odchyleń od poziomu i pionu, na przykład takich jak na rysunku obok – najlepiej przenieść te wymiary w odpowiedniej skali na papier i wytyczyć największy możliwy prostokąt, jaki uda nam się wpisać w powstały obrys wnęki. Metoda ta jest skuteczna również w innych, nawet łatwiejszych z pozoru, sytuacjach. Wymiary wysokości i szerokości prostokąta będą zewnętrznymi wymiarami wysokości i szerokości szafy. Po dobraniu konkretnego systemu do drzwi wymiary te posłużą do wyliczenia konkretnych wysokości i szerokości skrzydeł drzwiowych szafy. Dokładnie te same zasady pomiaru obowiązują w przypadku drzwi zabudowanych we wnęce w ścianie dla systemu drzwi składanych.

 

valcomp2

 

Natomiast przy wyznaczaniu wielkości przejściowych drzwi przesuwnych odgradzających pomieszczenia, wysokość i szerokość otworu w ścianie ustalamy w nieco inny sposób. Drzwi mają w tym przypadku za zadanie zasłonić otwór w ścianie, więc należy uwzględnić największe wymiary szerokości i wysokości. Gdy podłoga nie jest dobrze wypoziomowana, wysokość mierzymy do najwyższego punktu – po to by nie przycinać drzwi.
Otrzymane w wyniku pomiarów dane będą minimalnymi wymiarami drzwi i posłużą w dalszej kolejności, po wybraniu systemu do drzwi, do obliczenia rzeczywistej wysokości i szerokości naszych drzwi.