Prowadnice każdego systemu okiennic muszą być zamocowane poziomo.

valcomp2.1

Gdy okiennica ma być zabudowana we wnęce okna, należy bardzo dokładnie, przy użyciu miarki oraz dodatkowo poziomicy, zmierzyć wielkość wnęki i wszystkie kąty między bokami a parapetem i górą wnęki. Po przeniesieniu wymiarów na papier określamy jaki największy prostokąt można wpisać w obrys wnęki. Prostokąt ten musi leżeć idealnie w pionie. Wymiary wysokości i szerokości prostokąta będą wartościami wyznaczającymi wielkość zabudowy. Na tej podstawie, korzystając z instrukcji montażowych konkretnego systemu wyliczamy szerokości, wysokości i ewentualnie liczbę paneli okiennic.

valcomp2.2

Nieco inne zasady obowiązują w przypadku montażu okiennic na ścianie budynku. Okiennice powinny zasłonić okno, ale nie ma żadnych wytycznych, o ile okiennice powinny być większe od otworu okiennego – zależy to od projektu architektonicznego budynku. Mierząc dokładnie otwór, po przeniesieniu wymiarów na papier należy wyznaczyć najmniejszy prostokąt opisany na obrysie otworu. Wysokość i szerokość tego prostokąta wyznaczą minimalną wielkość okiennicy. Po ustaleniu wymiarów określamy – na podstawie instrukcji montażu wybranego systemu – pozostałe wielkości takie jak długość prowadnicy i wielkość paneli okiennic i ewentualnie liczbę skrzydeł.